ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก"

<gallery class="center">
File:Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross.png|แพรแถบย่อ
File:DEU EK Ritter BAR.svg|Ribbon barแพรแถบย่อ (versionรุ่น)
Image:DE Band mit RK (1).jpg|Knight's Cross of the Iron Crossเหรียญกางเขนเหล็กกางเขนอัศวิน
</gallery>
*กางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ด(Knight's Cross with Oak Leaves)
<gallery class="center">
File:Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross With Oak Leaves.svg|Ribbon barแพรแถบย่อ
File:DEU EK Ritter oak BAR.svg|Ribbon barแพรแถบย่อ (versionรุ่น)
Image:BmRKEL.jpg|เหรียญกางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ด
Image:BmRKEL.jpg|With Oak Leaves
Image:Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes Detailaufnahme.jpg|Detailส่วนย่อย
</gallery>
*กางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ด และดาบ(Knight's Cross with Oak Leaves and Swords)
<gallery class="center">
File:Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross With Oak Leaves and Swords.svg|Ribbon barแพรแถบย่อ
File:DEU EK Ritter oak-sword BAR.svg|Ribbon barแพรแถบย่อ (versionรุ่น)
Image:BmRKELS.jpg|เหรียญกางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ด และดาบ
Image:BmRKELS.jpg|With Oak Leaves and Swords
</gallery>
*กางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ด, ดาบและเพชร(Knight's Cross with Oak Leaves, Swords and Diamonds)
<gallery class="center">
File:Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross in Gold With Oak Leaves,Swords and Diamonds.png|Ribbon barแพรแถบย่อ
File:DEU EK Ritter oak-sword-diam BAR.svg|Ribbon barแพรแถบย่อ (versionรุ่น)
Image:BmRKELSB.jpg|เหรียญกางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ด, ดาบและเพชร
Image:BmRKELSB.jpg|With Oak Leaves, Swords and Diamonds
Image:Helmut Lent Diamonds.jpg|ตราเข็มกลัดเพชรของ [[Helmut Lent]]'s Diamonds, [[Bundeswehr Military History Museumพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพบุนเดซเวร์]].
</gallery>
*กางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ดทองโอ๊ด, ดาบและเพชร(Knight's Cross with Golden Oak Leaves, Swords and Diamonds)
<gallery class="center">
File:Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross in Gold With Oak Leaves,Swords and Diamonds.png|Ribbon barแพรแถบย่อ
File:DEU EK Ritter oak-sword-diam gold BAR.svg|Ribbon barแพรแถบย่อ (versionรุ่น)
File:BmRKELSBGold.jpg|เหรียญกางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ดทอง, ดาบและเพชร
File:BmRKELSBGold.jpg|With Golden Oak Leaves, Swords and Diamonds
File:K1024 DSC00994.JPG|ด้านหลังของตราเข็มกลัดของกางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ดทอง, ดาบและเพชร
File:K1024 DSC00994.JPG|Rear side of the Oak Leaves of the Knight's Cross of the Iron Cross
</gallery>
 
6,003

การแก้ไข