ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก"

==ระดับขั้นของกางเขนเหล็กกางเขนอัศวิน==
*กางเขนเหล็กกางเขนอัศวิน(Knight's Cross)
<gallery class="center">
File:Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross.png|Ribbon bar
File:DEU EK Ritter BAR.svg|Ribbon bar (version)
Image:DE Band mit RK (1).jpg|Knight's Cross of the Iron Cross
</gallery>
*กางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ด(Knight's Cross with Oak Leaves)
<gallery class="center">
*กางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ด และดาบ(Knight's Cross with Oak Leaves and Swords )
File:Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross With Oak Leaves.svg|Ribbon bar
File:DEU EK Ritter oak BAR.svg|Ribbon bar (version)
Image:BmRKEL.jpg|With Oak Leaves
Image:Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes Detailaufnahme.jpg|Detail
</gallery>
*กางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ด และดาบ(Knight's Cross with Oak Leaves and Swords )
<gallery class="center">
File:Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross With Oak Leaves and Swords.svg|Ribbon bar
File:DEU EK Ritter oak-sword BAR.svg|Ribbon bar (version)
Image:BmRKELS.jpg|With Oak Leaves and Swords
</gallery>
*กางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ด, ดาบและเพชร(Knight's Cross with Oak Leaves, Swords and Diamonds)
<gallery class="center">
File:Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross in Gold With Oak Leaves,Swords and Diamonds.png|Ribbon bar
File:DEU EK Ritter oak-sword-diam BAR.svg|Ribbon bar (version)
Image:BmRKELSB.jpg|With Oak Leaves, Swords and Diamonds
Image:Helmut Lent Diamonds.jpg|[[Helmut Lent]]'s Diamonds, [[Bundeswehr Military History Museum]].
</gallery>
*กางเขนเหล็กกางเขนอัศวินประดับด้วยใบโอ๊ดทอง, ดาบและเพชร(Knight's Cross with Golden Oak Leaves, Swords and Diamonds)
<gallery class="center">
File:Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross in Gold With Oak Leaves,Swords and Diamonds.png|Ribbon bar
File:DEU EK Ritter oak-sword-diam gold BAR.svg|Ribbon bar (version)
File:BmRKELSBGold.jpg|With Golden Oak Leaves, Swords and Diamonds
File:K1024 DSC00994.JPG|Rear side of the Oak Leaves of the Knight's Cross of the Iron Cross
</gallery>
 
== อ้างอิง ==
6,013

การแก้ไข