ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันทร์จิรา จูแจ้ง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
* จักรเย็บผ้า ซิงเกอร์ (2530-2531)
* โค้ก (2531)
* นีเวีย ครีม ครีมบำรุงผิว (2532)
* PUMA (2533)
* แพนทีน (2535)
ผู้ใช้นิรนาม