ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แนวทางการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น"

ย้อนการแก้ไขของ 110.168.227.59 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Tvcccp
(ย้อนการแก้ไขของ 110.168.227.59 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Tvcccp)
* '''ประเทศไทย''' เป็น[[ประเทศ]]ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดลาว และกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทย และมาเลเซีย ทางทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน และพม่า และทางทิศเหนือติดพม่า และลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง
* '''ไมเคิล ชารา''' เป็นนักเขียน[[นิยายวิทยาศาสตร์]] นิยายกีฬา และนิยายประวัติศาสตร์ ชาราเริ่มขายนิยายวิทยาศาสตร์ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1950 โดยหลังจากนั้นได้เป็นอาจารย์สอนอยู่ มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริดาสเตต ชาราได้รับรางวัล Pulitzer Prize ในปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ชาราเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ในปี พ.ศ. 2531
* '''จิรฐา อัคนิทัต''' เป็นอาจารย์ด้านการตลาด เชี่ยวชาญการตลาด (Marketing) กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) จิรฐา อัคนิทัต จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 
จะเห็นได้ว่า การเริ่มต้นบทความ ประเทศไทย แม้จะมีรายละเอียดเพียงแค่ส่วนภูมิศาสตร์ แต่ยังมีเนื้อหาพอที่จะให้คนอื่นมาขยายความต่อได้ ขณะเดียวกัน บทความ ไมเคิล ชารา แม้ว่า จะมีการใช้ภาษาอังกฤษมาปน (อาจเนื่องจากผู้เขียนไม่รู้วิธีการสะกดที่ถูกต้อง) ก็ยังนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี และหากต้องการทับศัพท์นั้น อย่าลืมแวะเยี่ยม[[วิกิพีเดีย:คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย|คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย]]สำหรับรายชื่อคำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย หรือคุณสามารถเสนอคำใหม่ให้พิจารณาได้หากไม่อยู่ในรายชื่อ