ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรสารนักบุญยอห์น"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
แก้ตัวสะกดให้ถูกต้อง
(ย้อนการแก้ไขที่ 6318336 สร้างโดย Chanavong (พูดคุย))
(แก้ตัวสะกดให้ถูกต้อง)
''*พระองค์โปรดประทานพระนามพระองค์ให้เหล่าผู้เชื่อ เพื่อเป็นสิทธิอำนาจในการอธิษฐาน และเกิดขึ้นจริงตามนั้นโดยพระนามของพระองค์''
 
และยอห์นบอกเล่าถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า เช่น "เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ"<ref>ยอห์น 10:11</ref> ซึ่งนำมาสู่การสิ้นพระชนม์บนการเขนกางเขนของพระองค์ เพื่อไถ่บาปแก่คนที่เชื่อในพระองค์ทั้งสิ้น ให้ได้รับความรอดจากการถูกพิพากษา เป็นต้น
 
'''พระวรสารนักบุญยอห์น''' ใช้ “ยอห์น” หรือ “ยน” ในการอ้างอิง
ผู้ใช้นิรนาม