ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''ชั้นที่ 3''' - เป็นที่ตั้งของห้องจัดแสดงชื่อว่า '''"อุทยานจามจุรี"''' เป็นห้องที่จัดแสดงพัฒนาการทางกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา 90 ปี ภายในห้องจะมีข้อมูลพร้อมภาพประกอบอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจ มีแบบจำลองแผนผังมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ผู้ชมสามารถเปิด-ปิด ไฟอาคารในแต่ยุคของมหาวิทยาลัย และมีห้องชม[[วีดีทัศน์]]เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างและลักษณะทาง[[สถาปัตยกรรม]]ของอาคารภายในมหาวิทยาลัยด้วย
* '''ชั้นที่ 4''' - เป็นห้องจัดแสดงที่มีชื่อว่า '''"100 เรื่องจามจุรี 100 ปี จุฬาฯ"''' เป็นห้องที่ใช้[[สื่อผสม]]อัตโนมัติที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้(Interactive Exhibition) เพื่อจัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของมหาวิทยาลัยกับ[[สังคมไทย]] ที่สอดประสานกันอย่างแนบแน่น เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับยุค[[รัฐนิยม]] การถือกำเนิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำชาติพ้นจากภัย[[จักรวรรดินิยมในเอเชีย|จักรวรรดินิยม]] นิสิตจุฬาฯ กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และภายในห้องจัดแสดงนี้ยังมีส่วนจัดแสดงผลผลิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกล่าวถึงประวัติและชีวิตในจุฬาฯ ของนิสิตเก่าผู้เป็นบุคคลสำคัญ<ref>Chulauniversity. YouTube. March 25, 2017. Accessed April 11, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=jrwRm67TMy4&t=17s.</ref> เช่น [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] [[สตางค์ มงคลสุข|ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข]] [[พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา]] เป็นต้น<ref name=":0" />
[[ไฟล์:CU-Museum3-ChulainPolitic.jpg|center|thumb|712x712px|<center>ห้องจัดแสดงในชั้นที่ 4: นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการเมือง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวติชีวิตนิสิตกับการเปลี่ยนแปลงของ[[ประเทศไทย]] นับตั้งแต่[[สงครามมหาเอเชียบูรพา]]จนถึง[[สงครามเย็น]]</center>]]
 
== ภาพภายในอาคาร ==
1,791

การแก้ไข