ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง|name=พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|ชื่อสิ่งก่อสร้าง=พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย|ชื่อภาษาอื่น=Chulalongkorn University Museum|ภาพ=CU-Museum4-2017CUMuseumFrontout.jpg|คำบรรยายภาพ=พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|สิ่งก่อสร้าง=พิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย|เมืองที่ตั้ง=[[เขตปทุมวัน]], [[กรุงเทพมหานคร]]|ประเทศที่ตั้ง=[[ประเทศไทย]]|ปีสร้าง=|ผู้สร้าง=[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]|ปีรื้อ=|ปีบูรณะ=|ผู้บูรณะ=|แบบสถาปัตยกรรม=[[สถาปัตยกรรมสมัยใหม่]]|โครงสร้าง=|ขนาด=3,134.05 ตารางเมตร|รายละเอียดอื่น=|สถาปนิก=|วิศวกร=|ตกแต่งภายใน=|สวน=|ผู้ออกแบบผู้อื่น=|รางวัล=|สิ่งที่น่าสนใจ=|พิกัดภูมิศาสตร์={{Coord|13.739672|N|100.532390|E|type:edu_region:TH|display=inline,title}}|เว็บไซต์=|หมายเหตุ=}}'''พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง[[นิทรรศการ]]ถาวร เกี่ยวกับภาพรวมของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานอันเกิดจาก[[การวิจัย]] และ[[องค์ความรู้]]ที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตขึ้น ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย พัฒนาการทางด้านกายภาพ ความเป็นอยู่ของนิสิต ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมไทย<ref>"อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย." พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Accessed April 10, 2017. http://www.chula.ac.th/th/archive/museum/3577.</ref>
[[ไฟล์:CUMuseum3rdfloor.jpg|thumb|302x302px|ห้องจัดแสดงชั้น 4 : อุทยานจามจุรี]]
'''พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง[[นิทรรศการ]]ถาวร เกี่ยวกับภาพรวมของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานอันเกิดจาก[[การวิจัย]] และ[[องค์ความรู้]]ที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตขึ้น ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย พัฒนาการทางด้านกายภาพ ความเป็นอยู่ของนิสิต ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมไทย<ref>"อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย." พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Accessed April 10, 2017. http://www.chula.ac.th/th/archive/museum/3577.</ref>
 
อาคารแห่งนี้ เดิมเป็นอาคารเรียนของภาควิชาเคมี [[คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ชื่อว่า อาคารเคมี 3 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น<ref>"ข้อมูลอาคาร พิพิธภัณฑ์จุฬา | สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย." ข้อมูลอาคาร พิพิธภัณฑ์จุฬา | สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Accessed April 10, 2017. http://www.prm.chula.ac.th/cen081.html.</ref> ได้รับการปรับปรุงเป็น[[พิพิธภัณฑ์]]เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมีขึ้นในปี [[พ.ศ. 2560]] ตัวอาคารได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย ลดความปิดทึบของตัวอาคาร[[คอนกรีตเสริมแรง|คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม]] โดยใช้[[กระจก]]กับโครงสร้าง[[เหล็ก]] และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อกับผู้ชมทุกกลุ่ม(Universal Design)<ref name=":0">จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม. "พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย." สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. January 01, 1970. Accessed April 10, 2017. http://culturalartcu.blogspot.com/2013/05/blog-post_9046.html.</ref>
== จัดแสดง ==
พื้นที่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกแบ่งออกเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทำให้พื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการถูกแบ่งให้กระจายไปตามชั้นทั้ง 4 ดังต่อไปนี้<ref name=":0" />
* '''ชั้นที่ 1''' - เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ที่เปิดให้นิสิต บุคลากรภายในและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้จัดแสดงงานศิลปะ และงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ<ref name=":0" />[[ไฟล์:CU-Museum Frontroom.jpg|left|thumb|ห้องศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย]]
*[[ไฟล์:CU-Museum Frontroom.jpg|left|thumb|ห้องศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย]]'''ชั้นที่ 2''' - เป็นที่ตั้งของห้องจัดแสดงชื่อว่า '''"ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย"''' นำเสนอหน้าที่หลักของการเป็นมหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติมาตลอด 100 ปี คือการผลิตองค์ความรู้และผลงานจากองค์ความรู้เหล่านั้น โดยจัดแสดงบนแผ่นแก้วเรียงรายตามปีนับตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัย ในปี [[พ.ศ. 2460]] ทางเดินแผ่นแก้วจะนำผู้ชมเข้าไปภายในห้องที่จำลองร่มไม้[[จามจุรี]] ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ภายในห้องนำเสนอผลงานและความสำเร็จทางวิชาการต่าง ๆ ด้วย[[สื่อผสม]]อัตโนมัติที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม(Interactive Exhibition)<ref name=":0" />
* '''ชั้นที่ 3''' - เป็นที่ตั้งของห้องจัดแสดงชื่อว่า '''"อุทยานจามจุรี"''' เป็นห้องที่จัดแสดงพัฒนาการทางกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา 90 ปี ภายในห้องจะมีข้อมูลพร้อมภาพประกอบอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจ มีแบบจำลองแผนผังมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ผู้ชมสามารถเปิด-ปิด ไฟอาคารในแต่ยุคของมหาวิทยาลัย และมีห้องชม[[วีดีทัศน์]]เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างและลักษณะทาง[[สถาปัตยกรรม]]ของอาคารภายในมหาวิทยาลัยด้วย
* '''ชั้นที่ 4''' - เป็นห้องจัดแสดงที่มีชื่อว่า '''"100 เรื่องจามจุรี 100 ปี จุฬาฯ"''' เป็นห้องที่ใช้[[สื่อผสม]]อัตโนมัติที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้(Interactive Exhibition) เพื่อจัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของมหาวิทยาลัยกับ[[สังคมไทย]] ที่สอดประสานกันอย่างแนบแน่น เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับยุค[[รัฐนิยม]] การถือกำเนิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำชาติพ้นจากภัย[[จักรวรรดินิยมในเอเชีย|จักรวรรดินิยม]] นิสิตจุฬาฯ กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และภายในห้องจัดแสดงนี้ยังมีส่วนจัดแสดงผลผลิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกล่าวถึงประวัติและชีวิตในจุฬาฯ ของนิสิตเก่าผู้เป็นบุคคลสำคัญ<ref>Chulauniversity. YouTube. March 25, 2017. Accessed April 11, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=jrwRm67TMy4&t=17s.</ref> เช่น [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] [[สตางค์ มงคลสุข|ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข]] [[พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา]] เป็นต้น<ref name=":0" />
== ภาพภายในอาคาร ==
ห้องจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยถูกออกแบบให้อธิบายข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย มีสื่อผสมที่ตอบสนองการเคลื่อนไหวของผู้เข้าชม เป็นต้นว่าในส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับหอพักนิสิต ผู้เข้าชมสามารถสั่นระฆังในห้องเพื่อจำลองการปลุกนิสิตหอพัก จากนั้นสื่อผสมต่าง ๆ จะเล่นขึ้นทันทีที่ได้รับข้อมูลเสียงจากระฆัง หรือโต๊ะฉายเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยที่สามารถเปลี่ยนหน้าได้โดยการโบกมือ <gallery mode="packed-hover">
ไฟล์:CUMuseumGrandwindows2.jpg|ทางลาดจากชั้น 3 ลงมายังชั้น 1
ไฟล์:CU-Museum 100roomGrand.jpg|ห้องโถงในชั้นที่ 4 กลางห้องจัดแสดงเรื่องเจ้าฟ้าอาจารย์ของจุฬาฯ
ไฟล์:CU-Museum1-2017.jpg|นิทรรศการอธิบายช่วงเวลาก่อนสถาปนาจุฬาฯ
ไฟล์:CU-Museum2-2017.jpg|ชีวิตนิสิตหอพักตั้งแต่ยุคแรก จนถึงปัจจุบันหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 100 ปี
ไฟล์:CU-Museum-The-royal-academic-dress.jpg|จุฬาฯ ภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์
ไฟล์:CU-Museum 100Room.jpg|ประตูหน้าห้องจัดแสดงชั้นที่ 4
ไฟล์:CUMuseumglass.jpg|ทางเดินและแผ่นแก้วบันทึกความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
ไฟล์:CU-Museum4-2017.jpg|
</gallery>
 
1,791

การแก้ไข