ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 6768707 สร้างโดย Zegame (พูดคุย))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พระนาม = พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
| พระนามเต็ม = พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นตรี
| วันประสูติ = [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2397]]
| วันสิ้นพระชนม์ = [[21 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2430]]
| พระอิสริยยศ = [[พระอรรคชายาเธอ]]
| พระราชบิดา =
| พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี]]
ผู้ใช้นิรนาม