ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร"

 
== วัดพระธาตุ ==
อยู่ที่ตำบลนครชุมถัดมาทางด้านทิศใต้ของวัดพระแก้ว เป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้วที่อยู่ในกำแพงเมืองกำแพงเพชร รูปทรงเป็นแบบ[[พม่า]]เจดีย์ในสกุลช่างกำแพงเพชร เรียงจากวัดพระแก้วไปทาง[[ทิศตะวันออก]] มีเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแลงปน[[อิฐ]]ฐานสี่เหลี่ยมกว้าง 15 เมตร วัดนี้ภายหลังจากการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์ใหญ่ เจดีย์รวมรายด้านใต้แล้ว ปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายแผนผังของวัดสระศรี ที่เมืองสุโขทัยเก่า แต่ลักษณะเจดีย์เป็นแบบกำแพงเพชร
 
== วัดพระสี่อิริยาบถ ==
ผู้ใช้นิรนาม