ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)"

 
== ภาพภายในอาคาร ==
ห้องจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยถูกออกแบบให้อธิบายข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย มีสื่อผสมที่ตอบสนองการเคลื่อนไหวของผู้เข้าชม เป็นต้นว่าในส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับหอพักนิสิต ผู้เข้าชมสามารถสั่นระฆังในห้องเพื่อจำลองการปลุกนิสิตหอพัก จากนั้นสื่อผสมต่าง ๆ จะเล่นขึ้นทันทีที่ได้รับข้อมูลเสียงจากระฆัง หรือโต๊ะฉายเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยที่สามารถเปลี่ยนหน้าได้โดยการโบกมือ <gallery mode="packed-overlayhover">
ไฟล์:CU-Museum1-2017.jpg|นิทรรศการอธิบายช่วงเวลาก่อนสถาปนาจุฬาฯ
ไฟล์:CU-Museum2-2017.jpg|ชีวิตนิสิตหอพักตั้งแต่ยุคแรก จนถึงปัจจุบันหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 100 ปี
1,791

การแก้ไข