ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''ชั้นที่ 4''' - เป็นห้องจัดแสดงที่มีชื่อว่า '''"100 เรื่องจามจุรี 100 ปี จุฬาฯ"''' เป็นห้องที่ใช้[[สื่อผสม]]อัตโนมัติที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้(Interactive Exhibition) เพื่อจัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของมหาวิทยาลัยกับ[[สังคมไทย]] ที่สอดประสานกันอย่างแนบแน่น เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับยุค[[รัฐนิยม]] การถือกำเนิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำชาติพ้นจากภัย[[จักรวรรดินิยมในเอเชีย|จักรวรรดินิยม]] นิสิตจุฬาฯ กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และภายในห้องจัดแสดงนี้ยังมีส่วนจัดแสดงผลผลิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกล่าวถึงประวัติและชีวิตในจุฬาฯ ของนิสิตเก่าผู้เป็นบุคคลสำคัญ เช่น [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] [[สตางค์ มงคลสุข|ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข]]
[[ไฟล์:CU-Museum3-ChulainPolitic.jpg|center|thumb|712x712px|ห้องจัดแสดงในชั้นที่ 4 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการเมือง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวตินิสิตกับการเปลี่ยนแปลงของ[[ประเทศไทย]] นับตั้งแต่[[สงครามมหาเอเชียบูรพา]]จนถึง[[สงครามเย็น]]]]
 
== ภาพภายในอาคาร ==
<gallery mode="slideshow">
ไฟล์:CU-Museum1-2017.jpg|นิทรรศการอธิบายช่วงเวลาก่อนสถาปนาจุฬาฯ
ไฟล์:CU-Museum2-2017.jpg|ชีวิตนิสิตหอพักตั้งแต่ยุคแรก จนถึงปัจจุบันหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 100 ปี
</gallery>
 
== อ้างอิง ==
1,791

การแก้ไข