ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มแม่แบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
อาคารแห่งนี้ เดิมเป็นอาคารเรียนของภาควิชาเคมี [[คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ชื่อว่า อาคารเคมี 3 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น<ref>"ข้อมูลอาคาร พิพิธภัณฑ์จุฬา | สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย." ข้อมูลอาคาร พิพิธภัณฑ์จุฬา | สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Accessed April 10, 2017. http://www.prm.chula.ac.th/cen081.html.</ref> ได้รับการปรับปรุงเป็น[[พิพิธภัณฑ์]]เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมีขึ้นในปี [[พ.ศ. 2560]] ตัวอาคารได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย ลดความปิดทึบของตัวอาคาร[[คอนกรีตเสริมแรง|คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม]] โดยใช้[[กระจก]]กับโครงสร้าง[[เหล็ก]] และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อกับผู้ชมทุกกลุ่ม(Universal Design)
 
== จัดแสดง ==
พื้นที่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกแบ่งออกเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทำให้พื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการถูกแบ่งให้กระจายไปตามชั้นทั้ง 4 ดังต่อไปนี้
* '''ชั้นที่ 1''' - เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ที่เปิดให้นิสิต บุคลากรภายในและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้จัดแสดงงานศิลปะ และงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
* '''ชั้นที่ 2''' - เป็นที่ตั้งของห้องจัดแสดงชื่อว่า '''"ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย"''' นำเสนอหน้าที่หลักของการเป็นมหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติมาตลอด 100 ปี คือการผลิตองค์ความรู้และผลงานจากองค์ความรู้เหล่านั้น โดยจัดแสดงบนแผ่นแก้วเรียงรายตามปีนับตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัย ในปี [[พ.ศ. 2460]] ทางเดินแผ่นแก้วจะนำผู้ชมเข้าไปภายในห้องที่จำลองร่มไม้[[จามจุรี]] ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ภายในห้องนำเสนอผลงานและความสำเร็จทางวิชาการต่าง ๆ ด้วย[[สื่อผสม]]อัตโนมัติที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม(Interactive Exhibition)
* '''ชั้นที่ 3''' - เป็นที่ตั้งของห้องจัดแสดงชื่อว่า '''"อุทยานจามจุรี"''' เป็นห้องที่จัดแสดงพัฒนาการทางกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา 90 ปี ภายในห้องจะมีข้อมูลพร้อมภาพประกอบอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจ มีแบบจำลองแผนผังมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ผู้ชมสามารถเปิด-ปิด ไฟอาคารในแต่ยุคของมหาวิทยาลัย และมีห้องชม[[วีดีทัศน์]]เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างและลักษณะทาง[[สถาปัตยกรรม]]ของอาคารภายในมหาวิทยาลัยด้วย
* '''ชั้นที่ 4''' - เป็นห้องจัดแสดงที่มีชื่อว่า '''"100 เรื่องจามจุรี 100 ปี จุฬาฯ"''' เป็นห้องที่ใช้[[สื่อผสม]]อัตโนมัติที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้(Interactive Exhibition) เพื่อจัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของมหาวิทยาลัยกับ[[สังคมไทย]] ที่สอดประสานกันอย่างแนบแน่น เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับยุค[[รัฐนิยม]] การถือกำเนิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำชาติพ้นจากภัย[[จักรวรรดินิยมในเอเชีย|จักรวรรดินิยม]] นิสิตจุฬาฯ กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และภายในห้องจัดแสดงนี้ยังมีส่วนจัดแสดงผลผลิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกล่าวถึงประวัติและชีวิตในจุฬาฯ ของนิสิตเก่าผู้เป็นบุคคลสำคัญ เช่น [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] [[สตางค์ มงคลสุข|ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข]]
[[ไฟล์:CU-Museum3-ChulainPolitic.jpg|center|thumb|712x712px|ห้องจัดแสดงในชั้นที่ 4 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการเมือง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวตินิสิตกับการเปลี่ยนแปลงของ[[ประเทศไทย]] นับตั้งแต่[[สงครามมหาเอเชียบูรพา]]จนถึง[[สงครามเย็น]]]]
 
== อ้างอิง ==
1,792

การแก้ไข