ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟาโรห์อูนัส"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(หน้าใหม่: {{Infobox pharaoh|Name=ฟาโรห์อูนัส|alt_name=อูนัส, วีนิส|Image=Ounas-chambre2.jpg|Caption=โลงหินบะซอลต...)
 
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{Infobox pharaoh|Name=ฟาโรห์อูนัส|alt_name=อูนัส, วีนิส|Image=Ounas-chambre2.jpg|Caption=โลงหินบะซอลต์สีดำภายในห้องฝังศพของฟาโรห์อูนัสในพิรามิด|image_alt=Small stone chamber, its walls inscribed with hieroglyphs and its gabled roof covered with painted stars. At the center is a massive but broken black sarcophagus.|NomenHiero=|Nomen=<center>Unas{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}}<br>''Wnjs''<br>Translation uncertain:<br>''Behold the being''{{sfn|Petrie|1917|loc=p. 18 & p. 63}} <small>(if Unas is read ''As-un'')</small><br> ''[[Unut|The swift one]]'' <small>(name of the goddess Wenet)</small><br>''The one who truly exists''{{sfn|Leprohon|2013|p=41|loc=footnote 65}}<br><hiero><-G39-N5-E34:N35-M17-S29-></hiero><br>Hieroglyphic variant:<br><hiero><-E34:N35-M17-S29-></hiero></center>|PrenomenHiero=|Prenomen=<center>[[hare (hieroglyph)|Un]]as{{sfn|Barsanti|1901|p=254}} <br>''Wnjs''<br>Translation uncertain:<br>''Behold the being''{{sfn|Petrie|1917|loc=p. 18 & p. 63}} <small>(if Unas is read ''As-un'')</small><br> ''[[Unut|The swift one]]'' <small>(name of the goddess Wenet)</small><br>''The one who truly exists''{{sfn|Leprohon|2013|p=41|loc=footnote 65}}<br><hiero>M23:t-L2:t-<-G39-N5-E34:N35-M17-S29-></hiero></center>|Golden=<center>Bik-nebw-[[papyrus stem (hieroglyph)|Wadj]]{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}} <br>''Bjk-nb.w-w3ḏ''<br>''The golden falcon who flourishes''<br><hiero>M13*G5:S12</hiero></center>|GoldenHiero=|Nebty=<center>Wadjemnebty{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}} <br>''W3ḏ-m-nb.tj''<br>''He who flourishes through the Two Ladies''</center>|NebtyHiero=<hiero>M13-G17</hiero>|Horus=<center>Wadjtawy{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}} <br>''W3ḏ-t3.w(j)''<br>''Flourishing of the Two Lands''<br>Alternative translation:<br>''The sturdy one of the Two Lands''{{sfn|Leprohon|2013|p=40}}</center>|HorusHiero=<hiero>M13-N19</hiero>|Reign=duration uncertain; 15 to 30 years in the mid-24th century BC.{{efn|group=note|Proposed dates for Unas' reign: 2404&ndash;-2374 BC,{{sfn|Altenmüller|2001|p=600}}{{sfn|Hawass|Senussi|2008|p=10}} 2375&ndash;-2345 BC,{{sfn|Clayton|1994|p=60}}{{sfn|Rice|1999|p=213}}{{sfn|Malek|2000a|p=102}}{{sfn|Lloyd|2010|p=xxxiv}} 2367&ndash;-2347 BC,{{sfn|Strudwick|2005|p=xxx}} 2353&ndash;-2323 BC,{{sfn|Arnold|1999}} 2342&ndash;-2322 BC,{{sfn|von Beckerath|1999|p=283}} 2321&ndash;-2306 BC{{sfn|Hornung|2012|p=491}} 2312&ndash;-2282 BC.{{sfn|Dodson|Hilton|2004|p=288}}}}|Predecessor=[[Djedkare Isesi]]|Successor=[[Teti]]|Spouse=[[Nebet (queen)|Nebet]], [[Khenut]]|Children=Hemetre Hemi<small> ♀</small>, Khentkaues<small> ♀</small>, Neferut<small> ♀</small>, Nefertkaues Iku<small> ♀</small>, Sesheshet Idut<small> ♀</small>.<br>Uncertain: Unas-ankh<small> ♂</small>, [[Iput]]<small> ♀</small>.<br>Conjectured: Nebkauhor<small> ♂</small>, Shepsespuptah<small> ♂</small>.|Father=อาจจะเป็น ฟาโรห์ดเจตคาเร|Mother=ไม่ทราบ|Dynasty=[[Fifth Dynasty of Egypt|Fifth Dynasty]]|Burial=[[Pyramid of Unas]]}}
 
'''ฟาโรห์อูนัส''' หรือ '''วีนิส''' เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณซึ่งเป็นฟาโรห์องค์ที่เก้าและเป็นฟาโรห์องค์สุดท้ายในสมัยราชวงศ์ที่ 5 ในสมัยราชวงศ์เก่า ฟาโรห์อูนัสครองราชย์เป็นเวลา 15 ถึง 30 ปีในช่วงกลางศตวรรษที่ 24 ก่อนคริสต์ศักราช ฟาโรห์ดเจตคาเร ซึ่งอาจเป็นบิดาของพระองค์ ไม่ค่อยมีใครรู้จักความเจริญในช่วงรัชกาลของฟาโรห์อูนัส ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ อียิปต์ยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับชายฝั่งทะเลเลบานอนและเมืองนูเบียและปฏิบัติการทางทหารอาจเกิดขึ้นในภาคใต้ของคานาอัน การเติบโตและการกระจายอำนาจของรัฐบาลร่วมกับการลดอำนาจของกษัตริย์ยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ฟาโรห์อูนัส ซึ่งในที่สุดก็มีส่วนทำให้เกิดการล่มสลายของราชอาณาจักรเก่าในอีก 200 ปีต่อมา
432,704

การแก้ไข