ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไมโครฟิลาเมนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ไมโครฟิลาเมนท์''' ({{lang-en|microfilamentsmicrofilament}}) หรือ '''แอกทินฟิลาเมนท์''' (actin filamentsfilament) เป็น[[ออร์แกเนลล์]]ชนิดหนึ่งซึ่งพบใน[[ไซโทพลาสซึม]] (cytoplasm) ของเซลล์[[ยูแคริโอต]]ทุกชนิด โดยจะพบมากที่สุดบริเวณส่วนที่เป็นขอบของเซลล์ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งใน[[ระบบเส้นใยของเซลล์]] (cytoskeloton) ที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 นาโนเมตร <br />
== โครงสร้างของไมโครฟิลาเมนท์ ==
โครงสร้างของไมโครฟิลาเมนท์ประกอบด้วยโปรตีนจีแอกทิน (G actin) เป็นหน่วยย่อย โปรตีนชนิดนี้มีลักษณะเป็นก้อนกลม เมื่อนำจีแอกทินมาต่อกันเป็นสายยาวโดยใช้พลังงาน ATP ในการต่อจะเรียกสายยาวนั้นว่า เอฟแอกทิน (F actin) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสร้อยไข่มุก โดยไมโครฟิลาเมนท์ 1 สาย จะประกอบไปด้วยเอฟแอกทิน 2 สาย พันกันเป็นเกลียว สำหรับการสร้างไมโครฟิลาเมนท์นั้น เมื่อนำจีแอกทินมาต่อกันเป็นสายยาวจะพบว่า ปลายด้านหนึ่งซึ่งเป็นปลาย barbed end จะสามารถสร้างไมโครฟิลาเมนท์ได้เร็วกว่าปลายอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นปลาย pointed end ประมาณ 5-10 เท่า ซึ่งโครงสร้างของไมโครฟิลาเมนท์นั้นสามารถเกิดกระบวนการย้อนกลับไปเป็นหน่วยย่อยจีแอกทินเหมือนเดิมได้ทั้งปลาย barbed end และปลาย pointed end<br /><br />
58

การแก้ไข