ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไซโทสเกเลตัน"

ย้อนการแก้ไขที่ 6760710 สร้างโดย 110.77.213.3 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6760710 สร้างโดย 110.77.213.3 (พูดคุย))
 
ในยูคาริโอต ระบบเส้นใยมีหลายชนิดได้แก่
* หำาดำ'''[[อินเตอร์มีเดียต ฟิลาเมนท์]]''' (intermediate filament) มีหน่วยย่อยเป็น โปรตีนไอเอฟ (IF protein) ซึ่งมีต่างๆกันถึง 6 ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 - 12 nm พบเฉพาะในเซลล์ที่รวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และตรึงเยื่อหุ้มเซลล์ให้อยู่ตัว และยังมีบทบาทในการสื่อสารระหว่างเซลล์ด้วย
* '''[[ไมโครฟิลาเมนท์]]''' (microfilament) หรือเรียกว่า'''แอกตินฟิลาเมนต์''' (actin filament) มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการควบคุมทิศทางการไหลของ[[ไซโทพลาสซึม]] รวมทั้ง[[การเคลื่อนที่แบบอะมีบา]] (amoeboid movement) และ[[การเกิดเท้าเทียม]] (pseudopodia) ในเซลล์บางชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางราว 7 nm มีหน่วยย่อยเป็นโปรตีน[[แอกติน]] (actin) ซึ่งมารวมตัวเป็นเส้นยาวสองเส้นพันเกลียวกัน
* '''[[ไมโครทิวบูล]]''' (microtubule) มีหน่วยย่อยเป็นโปรตีน[[ทิวบูลิน]] (tubulin) จัดตัวกับเป็นเส้นไมโครทิวบูล ซึ่งมีลักษณะจะเรียงตัวกันเป็นทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 nm (ช่องข้างใน = 15nm) ทรงกระบอกอันหนึ่งประกอบด้วยเส้นใยย่อยที่เรียกว่าโปรโตฟิลาเมนต์ (protofilament) 13 เส้น ซึ่งจะจัดตัวไมโครทิวบูลเป็นเส้นใยระดับสูงขึ้นไปอีกคือองค์ประกอบภายในซิเลีย แฟลเจลลา และเซนตริโอล
** [[ซิเลีย]] (cilia) เป็นเส้นใยขนาดสั้น ประกอบด้วยการจัดตัวของไมโครทิวบูลเป็น 9+2 คือมีไมโครทิวบูลอยู่รอบๆ 9 อัน อยู่ตรงกลาง 2 อัน เป็นโครงสร้างที่ช่วยให้วัตถุต่างๆเคลื่อนไปบนผิวของเนื้อเยื่อ มีหลายเส้น
** [[แฟลกเจลลา]] (flagella) เป็นเส้นใยขนาดยาว ช่วยให้เซลล์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ประกอบด้วยการจัดตัวของไมโครทิวบูลเป็น 9+2 เช่นเดียวกับซิเลีย แต่มีจำนวนเส้นต่อเซลล์น้อยกว่า
58

การแก้ไข