ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|-
|align="center"|18
|align="center"|[[ไฟล์:KingNUSeal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.jpgpng|110px]]
|align="center"| [[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช|สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2]]<br><small> (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
|align="center"|[[พ.ศ. 2098]]<br><small>[[เมืองพิษณุโลก]] [[อาณาจักรอยุธยา]]
|-
|align="center"|19
|align="center"|[[ไฟล์:Ekatotsarotwpamok06Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.jpgpng|110px]]
|align="center"| [[สมเด็จพระเอกาทศรถ|สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3]]<br><small> (สมเด็จพระเอกาทศรถ)
|align="center"|[[พ.ศ. 2103]]<br><small>[[เมืองพิษณุโลก]] [[อาณาจักรอยุธยา]]
ผู้ใช้นิรนาม