ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำลี สังวาลย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| birth_name = ลำสี ผีกะหลั่ว (ก่อนจะเปลี่ยนนามสกุลมาเป็น สังวาลย์)
| birth_date = เกิดตอนในไม่รู้รู้แต่ว่าอายุประมาณ 30 ล้านปีกระบือ
| birth_place = [[ถนน]]
| death_date = ณ ขณะนี้แหละ
| death_place = ใต้จิ๋มอีอ้วนเมียมัน
261

การแก้ไข