ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธ์"

* พ.ศ. 2530 เป็นตัวแทนของเอเชียเข้าร่วมแข่งขัน เมจิกโอลิมปิก ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยการสวมชุดไทยใส่ชฎาแสดงมายากล
* 14 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เปิดโรงเรียนสอนวิทยากลฟิลิป ซึ่งเป็นโรงเรียนมายากลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจาก[[กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)|กระทรวงศึกษาธิการ]]
*5 ธันวาคม พ.ศ.2552 ไดัร่วมแสดงในภาพยนตร์[[องค์บาก 2]] ในบทของครูสอนมายากลและการเลี้ยงนกครูสอนมีดคู่
 
== อ้างอิง ==
261

การแก้ไข