ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทาก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ทากไม่ดูดเลือด ข้อมูลดังกล่าวเป็นปลิง (Hirudinidae))
'''ทาก''' ''(Slug)'' จัดอยู่ในประเภท[[สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง]] [[ไฟลัม]][[มอลลัสคา]] มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ''Haemadipsa sylvestris'' จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ[[ไส้เดือนดิน]]ใน[[ไฟลัมแอนนีลิดา]](Phylum Annelida) จัดอยู่ใน[[คลาสฮิรูดินี]](Class Hirudinae) สามารถพบได้ทั่วไปตาม[[ป่าดิบชื้น]]ถือว่าทากเป็นดัชนีชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่า
 
[[ภาพ:ทาก003.jpg|thumb|ทากใช้แว่นดูดเพื่อดูดเลือดของเหยื่อ]]
[[ภาพ:ทาก005.jpg|thumb|ทากชูตัวคอยเหยื่อที่จะผ่านมา]]
== ลักษณะ ==
 
130,350

การแก้ไข