ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ"

แก้ไขข้อความก่อกวน โดย 58.11.82.178
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ไขข้อความก่อกวน โดย 58.11.82.178)
* มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
* มัธยมศึกษาตอนปลาย [[โรงเรียนสตรีวัดระฆัง]]
* ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์เครื่องประดับ [[คณะสหเวชศาสตร์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศรีนครินทรวิโรฒ]]
 
== ผลงาน ==
[[หมวดหมู่:นักแสดงไทย]]
[[หมวดหมู่:พิธีกรไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะศิลปกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง]]
[[หมวดหมู่:นักแสดงละครโทรทัศน์หญิงชาวไทย]]
204

การแก้ไข