ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเซาตูแมอีปริงซีป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| GDP_PPP_per_capita = $ 1,266
| GDP_PPP_per_capita_rank = 205
| HDI_year = 20152557
| HDI = {{increasesteady}} 0.555574
| HDI_rank = 143142nd
| HDI_category = <font color="#ffcc00">กลางปานกลาง</font>
| currency = [[โดบราเซาตูเมและปรินซีปี|โดบรา]]
| currency_code = STD
ผู้ใช้นิรนาม