ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันชาติสาธารณรัฐจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{โครง-ส่วน}}
 
<!--
=== พิธีสวนสนามของทหาร ===
{{บทความหลัก|พิธีสวนสนามวันชาติสาธารณรัฐจีน}}
{{โครง-ส่วน}}
{| class="wikitable"
|-
! ปี !! Exercise Name !! [[รายนามประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน|ประธานาธิบดี]] !! สถานที่ !! ผู้บังคับขบวนสวนสนาม !! กำลังพล !! หมายเหตุ
|-
| [[ค.ศ. 1936]] || n/a || [[หลิง เซิน]] และ [[เจียง ไคเชก]] || [[นานกิง]] || || || สาธารณรัฐจีนก่อตั้งครบรอบ 25 ปี. พิธีสวนสนามที่จัดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวบนดินแดน[[จีนแผ่นดินใหญ่]]ของ[[สาธารณรัฐจีน]].
|-
| [[ค.ศ. 1949]] || n/a || [[เฉิน เฉิง]] || [[ไทเป]] || Unknown || || พิธีสวนสนามที่จัดขึ้นครั้งแรกใน[[เกาะไต้หวัน]].
|-
| [[ค.ศ. 1951]] || n/a || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || Ai Ai || || สาธารณรัฐจีนก่อตั้งครบ 40 ปี.
|-
| [[ค.ศ. 1952]] || 復華演習 || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || Tang Shou-chi || 10,046 ||
|-
| [[ค.ศ. 1953]] || n/a || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || Zhou Yuhuan || 19,000 ||
|-
| [[ค.ศ. 1954]] || n/a || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || Xu Rucheng || || [[First Taiwan Strait Crisis|Artillery battle]] underway in [[Quemoy]]. Flyby aircraft requisitioned for defense of [[Quemoy]].
|-
| [[ค.ศ. 1955]] || 光華演習 || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || Cheng Wei-yuan || ||
|-
| [[ค.ศ. 1956]] || 光復演習 || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || Liu Dinghan || 21,500 ||
|-
| [[ค.ศ. 1957]] || 中興演習 || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || Hu Xin || 12,000 ||
|-
| [[ค.ศ. 1960]] || 鼎興演習 || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || Chu Yuan-Cong || ||
|-
| [[ค.ศ. 1961]] || 復興演習 || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || Cheng Wei-yuan || || สาธารณรัฐจีนก่อตั้งครบรอบ 50 ปี. (Golden Jubilee)
|-
| [[ค.ศ. 1963]] || 復漢演習 || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || Yuan Guo-Zheng || 15,370 ||
|-
| [[ค.ศ. 1964]] || 興漢演習 || [[เจียง ไคเชก]] || [[ไทเป]] || [[Hau Pei-tsun]] || || Two [[F-104]] aircraft collided after an [[air formation]], killing both pilots
|-
| [[ค.ศ. 1975]] || 大漢演習 || [[เหยียน เจียกั้น]] || [[ไทเป]] || Zhang Jiajun || ||
|-
| [[ค.ศ. 1978]] || 漢威演習 || [[เจี่ยง จิงกั๋ว]] || [[ไทเป]] || [[Chiang Chung-ling]] || ||
|-
| [[ค.ศ. 1980]] || || [[เจี่ยง จิงกั๋ว]] || [[ไทเป]] || || ||
|-
| [[ค.ศ. 1981]] || 漢武演習 || [[เจี่ยง จิงกั๋ว]] || [[ไทเป]] || Hsu Li-nung || 11,966 || สาธารณรัฐจีนก่อตั้งครบรอบ 70 ปี.
|-
| [[ค.ศ. 1982]] || || [[เจี่ยง จิงกั๋ว]] || [[ไทเป]] || || ||
|-
| [[ค.ศ. 1986]] || || [[เจี่ยง จิงกั๋ว]] || [[ไทเป]] || || || สาธารณรัฐจีนก่อตั้งครบรอบ 75 ปี. (Diamond Jubilee)
|-
| [[ค.ศ. 1987]] || || [[เจี่ยง จิงกั๋ว]] || [[ไทเป]] || || || การสวนสนามของกองทัพเป็นครั้งสุดท้ายในยุคที่เจี่ยง จิงกั๋วดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี. จัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม, ภายหลังจากวันชาติเพียงวันเดียว Chiang's ailing condition.
|-
| [[ค.ศ. 1988]] || 光武演習 || [[หลี่ เติงฮุย]] || [[ไทเป]] || Chen Tingchong || 13,166 ||
|-
| [[ค.ศ. 1991]] || 華統演習 || [[หลี่ เติงฮุย]] || [[ไทเป]] || Ro Wenshan || 12,566 || สาธารณรัฐจีนก่อตั้งครบรอบ 80 ปี.
|-
| [[ค.ศ. 2007]] || 同慶操演 || [[เฉิน สุยเปี่ยน]] || [[ไทเป]] || Wu Sihuai || 3,000 || มีการแสดงแสงยานุภาพทางทหาร, และ ไม่มีการสวนสนามของกองทัพ
|-
| [[ค.ศ. 2011]] || || [[หม่า อิงจิ่ว]] || [[ไทเป]] || || 1,000+ || The centennial event featured a skydiving show of 12 paratroopers of the Army Airborne Training Center above the plaza in front of the Presidential Office.<ref>10 October 2011, [http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aSOC&ID=201110100009 Skydiving show wows crowds on National Day], Focus Taiwan news</ref> Military parade involving 1,000+ personnel, 71 aircraft and 168 vehicles.<ref>Cindy Sui, 10 October 2011, [http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-15218596 Legacy debate as Republic of China marks 100 years], BBC News</ref> On the part of the ground troops only the ROCAF Honor Guard Battalion and the ROCAF Composite Headquarters Band joined the parade on behalf of the armed forces.
|-
| [[ค.ศ. 2012]] || || [[หม่า อิงจิ่ว]] || [[ไทเป]] || ||
|-
|}
-->
 
== การเฉลิมฉลองนอกดินแดนไต้หวัน ==
=== จีนแผ่นดินใหญ่ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ฮ่องกง และ มาเก๊า ===
=== จีนแผ่นดินใหญ่ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ดินแดนโพ้นทะเล ===
=== ฮ่องกง และ มาเก๊า ===
{{โครง-ส่วน}}
 
ผู้ใช้นิรนาม