ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์"

* ''ไฟมาร / ปี 2555 / [[ช่อง 7]]
* ''[[ท่านชายในสายหมอก]] / ปี 2555 / [[ช่อง 3]]
* ''[[คุณชายธราธร]] / ปี 2555 / [[ช่อง 3]]
* ''[[แค้นเสน่หา]] / ปี 2556 / [[ช่อง 3]]
* ''[[ดาวเกี้ยวเดือน]] / ปี 2556 / [[ช่อง 3]]
ผู้ใช้นิรนาม