ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเผาไหม้"

(ปริมาตร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* N + O2 NO2 + ความร้อน
==เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดสารตัวใหม่ขึ้นมามีดังนี้==
1.ก๊าซคาร์บออนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์
 
2.นํ้าหรือไอระเหยในอากาศ
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม