ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 6032099 สร้างโดย 182.255.9.56 (พูดคุย))
| พระปรมาภิไธย = แกรนด์ดยุกฌองแห่งลักเซมเบิร์ก
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์บูร์บง|บูร์บง-ปาร์มา]]<br />[[ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก]]
| วันพระราชสมภพ = {{วันเกิดและอายุ|2464|1|5|พรรษา}} <br /> [[ปราสาทเบิร์ก]],[[ประเทศลักเซมเบิร์ก]]
| วันสวรรคต =
| พระอิสริยยศ = แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก<br />ดยุกแห่งนัสเซา
ผู้ใช้นิรนาม