ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน"

(คำผิด วิขา เป็น วิชา)
| 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2555 (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
1 มิถุนายน [[พ.ศ. 2555]] - ปัจจุบัน
|-
|11.
|รองศาสตราจารย์ กฤษฏา ประศาสน์วุฒิ
|พ.ศ.2559 (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
|-
|12.
|รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์
|พ.ศ.2560 (รักษาราชการแทนอธิการบดี
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม