ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง''' คืนแหล่ง[[มรดกโลก]]ทางธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วยสองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ [[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร]]และ[[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง]] ตั้งอยู่ใน[[จังหวัดอุทัยธานี]] [[ตาก]]และ[[กาญจนบุรี]] ทางตะวันตกของประเทศใกล้กับชายแดน[[ประเทศพม่า]] ครอบคลุมพื้นที่ 622,200 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดใน[[คาบสมุทรอินโดจีน]] เป็นพื้นที่ป่าที่สามารถเข้าถึงได้น้อยที่สุด และเป็นบริเวณที่รบกวนน้อยที่สุดของประเทศ โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 77% (โดยเฉพาะ[[ช้าง]]และ[[เสือ]]) นกขนาดใหญ่ 50% และ สัตว์มีกระดูกสันหลังบก 33% ที่พบในภูมิภาคนี้
สามารถพบได้ในแหล่งมรดกโลกแห่งนี้
 
== เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ==
* เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 3,647 กม²
* เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 2,780 กม²
 
== ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก ==
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ที่เมือง[[คาร์เทจ]] [[ประเทศตูนิเซีย]] โดยผ่าน[[มรดกโลก#ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก|ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา]]ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้
 
* ''' (viii) ''' - เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได
* ''' (ix) ''' - เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา
* ''' (x) ''' - เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย
 
โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น[[มรดกโลก]]พร้อมกันกับ[[อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา|นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา]]และ[[เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร]] และเป็นแหล่ง[[มรดกโลกทางธรรมชาติ]]แห่งแรกของประเทศไทย
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
35,397

การแก้ไข