ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเผด็จ ทตฺตชีโว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{เรียงลำดับ|ผด็จ}}
{{เกิดปี|2483}}{{alive}}
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร]]
[[หมวดหมู่:อาชญากรชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักโทษของประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:ผู้หนีคดี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนวิสุทธรังษี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม