ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีสานเบียร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
โดยผลิตที่โรงงานขอนแก่นบริวเวอรี่ ซึ่งเป็นฐานการผลิตเบียร์ลีโอ วัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายในแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันกับเบียร์อาชา ซึ่งเป็นเบียร์ในกลุ่มอีโคโนมี่แบรนด์ (สินค้าราคาประหยัด) ของ บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด <ref>http://www.positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=65301</ref>
 
== การต่อต้าน ==
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 มัการต่อต้านอีสานเบียร์จากบรรดาพระสงฆ์ และเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ภาคอีสาน เนื่องจากการใช้ชื่ออีสานเบียร์ จะก่อให้เกิดค่านิยมต่อการดื่มน้ำเมาของคนอีสาน เป็นการฝังรากลึกค่านิยมที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชนและคนอีสาน จนอาจกลายเป็นภัยร้ายแรงทางวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น <ref>http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1340
</ref>
==รายการอ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
2,006

การแก้ไข