ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร"

overlinking
(overlinking)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ผู้นำประเทศ
| name = หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
| image = Spd 20100529235819 b.jpg
| order = [[องคมนตรีไทย|องคมนตรี]]
| primeminister =
| term_start = [[18 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2544]]
| term_end = [[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547|2547]]
| predecessor =
| successor =
| birth_date = [[2 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2473]]
| birth_place = [[ประเทศไทย]]
| death_date = [[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547]] (74 ปี)
| death_place = [[โรงพยาบาลกรุงเทพ]]
| party =
| spouse = ท่านผู้หญิง[[ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร]]
| religion = [[พุทธ]]
| signature =
| footnotes =
}}
 
'''หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร''' ([[2 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2473|2473]] - [[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547|2547]]) เป็นอดีตรองประธาน[[ศาลฎีกา]] และหนึ่งในสมาชิก[[คณะองคมนตรีไทย]]ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] เป็นบิดาของ[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]] ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547]] ที่[[โรงพยาบาลกรุงเทพ]] ด้วยโรคชรา
 
== ครอบครัว ==
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร เป็นโอรสของ[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ]] กับ [[หม่อมหลวงบัว กิติยากร]] เกิดเมื่อวันที่ [[2 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2473]] มีชื่อเล่นว่า '''คุณชายอ้วน'''<ref>[[หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ปกมนตรี]]. ''เขียนถึงสมเด็จ''. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:เลมอนที. 2547, หน้า 74</ref> มีพี่น้อง 4 คน คือ [[หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร]], [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]], และ[[ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์]]
 
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ สมรสกับ [[หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/059/2125.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๓/๒๔๙๙ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ (หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล)], เล่ม ๗๓, ตอน ๕๙, ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ หน้า ๒๑๒๖</ref> (พระธิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับหม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล) เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2499<ref>{{อ้างหนังสือ
|จำนวนหน้า=290
}}
</ref> มีธิดา 2 คน <ref>http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~royalty/thailand/i75.html</ref> คือ
# [[หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร]] (ประสูติ [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2500]]) ต่อมาได้รับสถาปนาเป็น ''พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/013/62.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร], เล่ม ๙๔, ตอน ๑๓ ก, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๖๒ </ref>, ''พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/140/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)], เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๔๐ก ฉบับพิเศษ, ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑ </ref> อภิเษกสมรสกับ[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] ขณะยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชธิดา 1 พระองค์ ได้แก่ [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา]]
# [[หม่อมหลวงสราลี กิติยากร]] (เกิด [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2509]]) สมรสกับธีรเดช จิราธิวัฒน์ มีบุตร 2 คน<ref>[http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=3788 เปิดธุรกิจส่วนตัวสะใภ้จิราธิวัฒน์]</ref>
 
== การศึกษา ==
* [[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล]]
* วิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมายมิดเดิลเทมเปิล [[ประเทศอังกฤษ]]
* เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรม[[เนติบัณฑิตยสภา]]
 
* อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง
* รองประธานศาลฎีกา
* [[องคมนตรี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/048/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร)]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]] (ป.จ.)
* [[พ.ศ. 2532]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/214/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)]เล่ม ๑๐๖ ตอน ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๑</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)
* [[ไฟล์:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9]] ชั้นที่ 2<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/002/4.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ (หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร, ท่านผู้หญิงบุษบา กิติยากร สธนพงศ์, คุณกัญดา ธรรมมงคล)], เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒ ง, ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ๔, หน้า </ref>
* [[ไฟล์:Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]] (ร.จ.พ.)
 
|17= 17. [[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]]
|18= 18. พระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (เจ้าสัวยิ้ม)
|19=
|20= 20. (=16) [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|21= 21. [[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]]
|22= 22. [[เจ้าพระยาศิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล)]]
|23= 23. คุณหญิงตาด
|24= 24. [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท]]
|25=
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
 
{{เกิดปี|2473}}{{ตายปี|2547}}
13,427

การแก้ไข