ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
</gallery>
 
== การจัดพิธีเดินเทียนเวียนเทียนในปัจจุบัน ==
"การเดินเทียนเวียนเทียน" ในปัจจุบันจะกระทำกันใน[[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา]] เช่น [[วันวิสาขบูชา]], [[วันมาฆบูชา]], [[วันอาสาฬหบูชา]] และ[[วันอัฏฐมีบูชา]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม