ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จอย ชวนชื่น"

* [[สองเรานิรันดร]] (2548)
* [[เล่ห์ภุมเรศ]] ([[วิมานไฟ]]) (2548)
* [[อยากจะรักเดี๋ยวจัดให้]] (2549)
* [[จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า]] (2549)
* [[บ้านนี้มีรัก]] ตอน เรียงความของมิค (2549)
ผู้ใช้นิรนาม