เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล ตำแหน่งทางการเมือง
| post = สมเด็จพระสังฆราช<br>สกลมหาสังฆปริณายก<br>แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
| insignia = ฉัตรสามชั้น.jpg
| insigniasize = 80px
| image = ไฟล์:สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร).jpg
| imagesize = 200px
| incumbent = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ]]
| incumbentsince = 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
| style = ใต้ฝ่าพระบาท
ผู้ใช้นิรนาม