ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริษัทจำกัด"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 1.20.243.113 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย MasiiGroup.ด้วย[[WP:iScript|...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== บริษัทมหาชน ==
บริษัทมหาชน คือ บริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน พ.ศ. 2535 โดยมีข้อกำหนดให้บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว สามารถนำหุ้นจำนวนหนึ่งของบริษัทออกจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้ ประชาชนผู้ซื้อหุ้นจึงเป็นเจ้าของกิจการนั้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นนี้อาจขายให้ผู้อื่นได้ตามราคาหุ้นในแต่ละวัน ผู้ที่ดำเนินการขายและซื้อหุ้นของบริษัทจำกัด (มหาชน) คือ ตลาดหลักทรัพย์ โดยในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Public Limited Company Limited แล้วย่อได้เป็น PlcPcl หรือ PLCPCL ('''P'''ublic '''LC'''imitedompany '''CL'''ompanyimited) เพื่อแสดงว่าเป็นบริษัทจำกัด ประเภทมหาชน
 
==การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน==
ผู้ใช้นิรนาม