ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 แห่งเยอรมนี"

หน้าใหม่: {{Infobox royalty | more = | image = File:Siegel Heinrich I Posse.JPG | caption = ตราประจำพระเจ้าไฮน์ริช | succession = ...
(หน้าใหม่: {{Infobox royalty | more = | image = File:Siegel Heinrich I Posse.JPG | caption = ตราประจำพระเจ้าไฮน์ริช | succession = ...)
(ไม่แตกต่าง)
32,557

การแก้ไข