ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วังไกลกังวล"

* '''ศาลาเริง''' เป็นศาลาเอนกประสงค์สำหรับเลี้ยงพระ พระราชทานเลี้ยง ทรงกีฬา ทรงดนตรีทั้งไทยเดิมและเทศ จัดฉายภาพยนตร์ที่ทรงถ่าย รวมไปถึงภาพยนตร์ต่างประเทศ การ์ตูนสำหรับเด็กในพระราชอุปการะ พร้อมจัดงานรื่นเริงและการแสดงต่าง ๆ
 
* '''ศาลาราชประชาสมาคม''' เดิมเรียกว่า '''อาคารอเนกประสงค์''' มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ชั้นล่างใช้เป็นลานจัดกิจกรรม ชั้นบนเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ สำหรับให้ข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทได้โดยไม่ต้องเสด็จฯกลับกรุงเทพมหานคร เช่น พิธีพระราชทานกระบี่ของนักเรียนนายร้อย เป็นต้น ในปี [[พ.ศ. 2556]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกนามว่า '''"ศาลาราชประชาสมาคม"''' ซึ่งหมายถึง '''พระมหากษัตริย์และประชาชนเกื้อกูลระหว่างกัน''' เพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในต่างจังหวัดและในวังแห่งนี้ เป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันที่9 นอกจากนี้ยังใช้ประกอบพิธีและพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ได้หลายครั้ง
ปัจจุบัน วังไกลกังวลเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อนของ [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกนามเรียกวังแห่งนี้ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง "ทองแดง" ไว้ว่า "วังไกลกังวล"
ผู้ใช้นิรนาม