ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

ย้อนการแก้ไขของ 223.205.248.52 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 171.97.15.224
(ย้อนการแก้ไขของ 223.205.248.52 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 171.97.15.224)
| image = ไฟล์:สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร).jpg
| imagesize = 200px
| incumbent = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]
| incumbentsince = 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
| style = ใต้ฝ่าพระบาท