ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = ไฟล์:สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร).jpg
| imagesize = 200px
| incumbent = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]
| incumbentsince = 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
| style = ใต้ฝ่าพระบาท
ผู้ใช้นิรนาม