ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เพิ่มอันดับ
(เพิ่มอันดับ)
}}
'''คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' มี[[พระราชกฤษฎีกา]]จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นใน[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เมื่อวันที่ [[2 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2527]] นับเป็นคณะที่ 15 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากด้านการสอนแล้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังทำหน้าที่วิจัย บุกเบิก และพัฒนาวิชาการด้านศิลปกรรม รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของไทยในสาขาศิลปะและการออกแบบ ( อันดับที่ 151 - 200 ของโลก และเป็นแห่งเดียวที่ติดอันดับ) จากการจัดอันดับของ QS world university ranking by Subject<ref>https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2017/art-design</ref>
 
== ประวัติ ==
65

การแก้ไข