ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากาชาดไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|membership =
|language = [[ภาษาไทย]]
|leader_title =เลขาธิการ
|leader_name =[[แผน วรรณเมธี]]
|main_organ =
|parent_organization =
|website = [http://www.redcross.or.th/ www.redcross.or.th]
|remarks =
|chairman=[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]]|chairman_label=สภานายิกา|vice-chairman=[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]|vice-chairman_label=อุปนายิกาผู้อำนวยการ}}
}}
'''สภากาชาดไทย''' เป็นสภากาชาดประจำ[[ประเทศไทย]] มีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[26 เมษายน]] ร.ศ. 112 ([[พ.ศ. 2436]]) เดิมเรียก "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" ริเริ่มก่อตั้งโดยท่านผู้หญิง[[เปลี่ยน ภาสกรวงษ์]] ซึ่งมี[[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]ทรงเป็นสภานายิกาพระองค์แรก สันนิบาตสภากาชาดมีมติรับสภากาชาดสยามเป็นสมาชิกในวันที่ [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2464]]
 
411

การแก้ไข