ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อค้างคาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม]] ([[:en:Kerivoula papillosa]])
* [[ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส]] ([[:en:Kerivoula hardwickii]])
* [[ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ]] ([[:en:Kerivoula picta]])
* [[ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก]] ([[:en:Kerivoula minuta]])
* [[ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าบนเล็ก]] ([[:en:Pipistrellus cadornae]])
* [[ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว]] ([[:en:Pipistrellus tenuis]])
* [[ค้างคาวลูกหนูถ้ำ]] ([[:en:Pipistrellus pulveratus]])
* [[ค้างคาวลูกหนูบ้าน]] ([[:en:Pipistrellus javanicus]])
* [[ค้างคาวลูกหนูสีทอง]] ([[:en:Pipistrellus circumdatus]])
* [[ค้างคาวลูกหนูอินเดีย]] ([[:en:Pipistrellus coromandra]])
* [[ค้างคาวเล็บกุด]] (Eonycteris spelaea)
* [[ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก]] (Megaderma spasma)
35,491

การแก้ไข