ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อค้างคาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[ค้างคาวหางหนู]] (Rhinopoma microphyllum)
* [[ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง]] (Myotis altarium)
* [[ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก]] ([[:en:Myotis horsfieldii]])
* [[ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่]] ([[:en:Myotis hasseltii]])
* [[ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว]] ([[:en:Myotis muricola]])
* [[ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น]] ([[:en:Myotis siligorensis]])
* [[ค้างคาวหูหนูพม่า]] ([[:en:Myotis montivagus]])
* [[ค้างคาวหูหนูมือตีนปุ่ม]] ([[:en:Myotis rosseti]])
* [[ค้างคาวหูหนูยักษ์]] ([[:en:Myotis chinensis]])
35,491

การแก้ไข