ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อค้างคาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ค้างคาวมงกุฎมาแชล]]
* [[ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก]] ([[:en:Rhinolophus thomasi]])
* [[ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่]] ([[:en:Rhinolophus acuminatus]])
* [[ค้างคาวมงกุฎเล็ก]] ([[:en:Rhinolophus pusillus]])
* [[ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก]] ([[:en:Rhinolophus megaphyllus]])
* [[ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น]] ([[:en:Rhinolophus stheno]])
* [[ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด]] ([[:en:Rhinolophus trifoliatus]])
* [[ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล]] ([[:en:Rhinolophus marshalli]])
* [[ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก]] (Rhinolophus macrotis)
* [[ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่]] (Rhinolophus paradoxolophus)
35,491

การแก้ไข