ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อค้างคาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่]] ([[:en:Hesperoptenus tickelli]])
* [[ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก]] ([[:en:Rhinolophus pearsonii]])
* [[ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่]] ([[:en:Rhinolophus yunanensis]])
* [[ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ]] ([[:en:Rhinolophus lepidus]])
* [[ค้างคาวมงกุฎเทาแดง]] ([[:en:Rhinolophus affinis]])
* [[ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก]] ([[:en:Rhinolophus coelophyllus]])
* [[ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่]] ([[:en:Rhinolophus shameli]])
* [[ค้างคาวมงกุฎมลายู]] ([[:en:Rhinolophus malayanus]])
* [[ค้างคาวมงกุฎมาแชล]]
* [[ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก]] ([[:en:Rhinolophus thomasi]])
* [[ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่]] (Rhinolophus acuminatus)
* [[ค้างคาวมงกุฎเล็ก]] (Rhinolophus pusillus)
35,491

การแก้ไข