ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าจันทรภาณุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''จันทรภาณุ''' (Chandra Banu) เจ้าชายมลายูแห่งลีโกร์ ([[นครศรีธรรมราช]]) ที่ยกทัพเรือเข้าโจมตีเกาะลังกา ในกลางคริสตศตวรรษที่ 13 ทรงยึดภาคเหนือของเกาะนี้ได้ ก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่มายารตะ พระองค์ได้ทรงปกครองอาณาเขตนี้เป็นเวลา 50(ค.ศ. ปี1235-1275)
2,195

การแก้ไข