ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| <center>'''เอกสารสำคัญของพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวลสแลง'''</center>
| <center>Tuol Sleng Genocide Museum Archives</center>
| [[ไฟล์:Tuol Sleng.jpg|12080px]]
| <center>2009<center>
|
| <center>'''เอกสารสำคัญของบริษัทดัชท์อินเดียตะวันออก'''</center>
| <center>Archives of the [[Dutch East India Company]]</center>
| [[ไฟล์:Voc.jpg|12080px]]
| <center>2003<center>
|
| <center>'''เอกสารสำคัญซูเร็คกาลิโก้'''</center>
| <center>Sureq Galigo</center>
| [[ไฟล์:La galigo.jpg|12080px]]
| <center>2011<center>
|
| <center>'''เอกสารสำคัญนากาเรคราตากามา'''</center>
| <center>Nagarakretagama</center>
| [[ไฟล์:Majapahit Empire.svg|12080px]]
| <center>2013</center>
|
| <center>Babad Diponegoro</center>
|
[[ไฟล์:Diponegoro.jpg|12080px]]
| <center>2013</center>
|
| <center>'''การโต้ตอบจดหมายของสุลต่านแห่งรัฐเคดะห์'''</center>
| Correspondence of the late Sultan of Kedah (1882–1943)
| [[ไฟล์:X8778410-12.jpg|12080px]]
| <center>2001</center>
|
| <center>'''วรรณคดีฮิคายัทฮังตุล'''</center>
| Hikayat Hang Tuah
| [[ไฟล์:Hikayat Hang Tuah.djvu|12080px]]
| <center>2001</center>
|
| <center>'''บันทึกประจำปีมาเลย์'''</center>
| Sejarah Melayu (the Malay Annals)
| [[ไฟล์:Frontispiece of a Jawi edition of the Malay Annals.jpg|12080px]]
| <center>2001</center>
|
| <center>'''ศิลาจารึกแห่งตรังกานู'''</center>
| [[Terengganu Inscription Stone]]
| [[ไฟล์:KlMuseumBatuBersurat.jpg|12080px]]
| <center>2009</center>
|
| <center>'''จารึกเมียะเซดีแห่งพุกาม'''</center>
| <center>Myazedi Quadrilingual Stone Inscription</center>
| [[ไฟล์:Myazedi-Inscription-Burmese.JPG|12080px]]
| <center>2015</center>
|
| <center>'''อักษรเสียงโบราณของฟิลิปปินส์'''</center>
| <center>Philippine Paleographs (Hanunoo, Build, Tagbanua and Pala'wan)</center>
| [[ไฟล์:Tagbanwa.svg|12080px]]
| <center>1999</center>
|
| <center>'''เทปบันทึกเสียงการออกอากาศทางวิทยุของพลังประชาชนปฏิวัติฟิลิปปินส์'''</center>
| <center>Radio Broadcast of the Philippine People Power Revolution</center>
| [[ไฟล์:Corazon Aquino inauguration.jpg|12080px]]
| <center>2003</center>
|
| <center>'''ผลงานสะสมของศาสตราจารย์โฮเซ่ มาเซดา'''</center>
| <center>José Maceda Collection</center>
| [[ไฟล์:X8778410-22.jpg|12080px]]
| <center>2007</center>
|
| <center>'''เอกสารสำคัญของประธานาธิบดีมานูเอล ลิตร เควซอน'''</center>
| <center>Presidential Papers of Manuel L. Quezon</center>
| [[ไฟล์:President Manuel Quezon of Philippine Commonwealth broadcast from Washington today to his fellow-countrymen in Manila.jpg|12080px|frameless]]
| <center>2011</center>
|
| <center>'''[[ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง|ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่ 1]]'''</center>
| <center>The King Ram Khamhaeng Inscription</center>
| [[ไฟล์:Ramkhamhaeng-Script1.png|12080px]]
| <center>2003</center>
|
| <center>'''[[เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]'''</center>
| <center>Archival Documents of King Chulalongkorn's Transformation of Siam (1868–1910)</center>
| [[ไฟล์:X8778410-8.jpg|12080px]]
| <center>2009</center>
| เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราชอาณาจักรสยาม
| <center>'''จารึกวัดโพธิ์'''</center>
| <center>Epigraphic Archives of Wat Pho</center>
| [[ไฟล์:Bangkok Wat Pho ovedc A 09.jpg|12080px]]
| <center>2011</center>
|
| <center>'''[[บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์]]'''</center>
| <center>The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences</center>
| [[ไฟล์:Miniute book Siam Society 001.jpg|12080px]]
| <center>2013</center>
| บันทึกมีทั้งหมด16เล่ม บันทึกไว้ช่วงระหว่างปี 2447-2547 ในรัชสมัยรัชกาลที่5 เป็นการรวบรวมบันทึกความคิด ความอ่าน หรือการระดมสมองของสมาชิกสยามสมาคมที่มาจากหลายสาขาอาชีพ มีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการระดับสูง ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ สะท้อนภาพและมุมมองของสังคมในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
| <center>'''แผ่นพิมพ์ไม้ของราชวงศ์เหงียน'''</center>
| <center>Woodblocks of the Nguyễn Dynasty</center>
| [[ไฟล์:Woodblocks of the Nguyễn Dynasty 02.jpg|12080px]]
| <center>2009</center>
|
| <center>'''จารึกจองหงวนแห่งวิหารวรรณกรรมวันเหมียว'''</center>
| <center>Stone stele records of imperial examinations of the Lê and Mạc dynasties</center>
| [[ไฟล์:VN-HN-Temple of literature-Turtle steles collage.jpg|12080px]]
| <center>2010</center>
|
37,183

การแก้ไข