ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ครั้น ค.ศ. 1988 มีการจัดตั้ง "ศาลชั้นต้น" (Court of First Instance) และใน ค.ศ. 2004 มีการจัดตั้ง[[คณะตุลาการราชการพลเรือนสหภาพยุโรป|คณะตุลาการราชการพลเรือน]]
 
เมื่อ[[สนธิสัญญาลิสบอน]]เริ่มใช้บังคับใน ค.ศ. 2009 มีการรวมองค์กรดังกล่าวเข้าเป็นระบบศาลเรียกว่า "ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป" โดยเปลี่ยนชื่อ "ศาลยุติธรรมประชาคมยุโรป" เป็น "ศาลยุติธรรม" และเปลี่ยนชื่อ "ศาลชั้นต้น" เป็น "ศาลกลาง" ส่วนคณะตุลาการราชการพลเรือนยุบไปใน ค.ศ. 20152016
 
== อ้างอิง ==
18,066

การแก้ไข