ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หมวดซาโต้ ย้ายหน้า ศาลแห่งสหภาพยุโรป ไปยัง ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
{{Infobox government agency
| agency_nameชื่อหน่วยงาน = ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป
|ชื่อในภาษาแม่_1 = Court of Justice of the European Union
| type =
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
| nativename = Court of Justice of the European Union
|ชื่อในภาษาแม่_ท =
| nativename_a =
|สัญลักษณ์ =
| nativename_r =
|สัญลักษณ์_กว้าง =
| seal =
|สัญลักษณ์_บรรยาย =
| seal_width =
|ตรา = Emblem of the Court of Justice of the European Union.svg
| seal_caption =
|ตรา_กว้าง =
| logo = Emblem of the Court of Justice of the European Union.svg
|ตรา_บรรยาย = เครื่องหมายราชการ
| logo_width =
|ภาพ = European Court of Justice - Luxembourg (1674586821).jpg
| logo_caption = เครื่องหมายราชการของศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป
|ภาพ_กว้าง = 250px
| picture = European Court of Justice - Luxembourg (1674586821).jpg
|ภาพ_บรรยาย = ที่ทำการ
| picture_width =
|วันก่อตั้ง =
| picture_caption = ที่ทำการศาล ณ [[นครลักเซมเบิร์ก]]
|ผู้ก่อตั้ง =
| formed = 1952
|สืบทอดจาก_1 =
| preceding1 =
|สืบทอดจาก_2 =
| preceding2 = <!-- up to |preceding6= -->
|สืบทอดจาก_3 =
| dissolved =
|สืบทอดจาก_4 =
| superseding1 =
|สืบทอดจาก_5 =
| superseding2 = <!-- up to |superseding6= -->
|สืบทอดจาก_6 =
| agency_type =
|วันยุบเลิก =
| jurisdiction = [[สหภาพยุโรป]]
|สืบทอดโดย =
| headquarters = [[นครลักเซมเบิร์ก]]
|เขตอำนาจ = [[สหภาพยุโรป]]
| coordinates = {{Coord|49|37|15.41|N|6|8|28.48|E}}
|กองบัญชาการ = [[นครลักเซมเบิร์ก]] <br> {{Coord|49|37|15.41|N|6|8|28.48|E}}
| motto =
|latd= |latm= |lats= |latNS=
| employees = 2,144 {{smaller|(2015)}}
|longd= |longm= |longs= |longEW=
| budget = 357,060,000 ยูโร {{smaller|(2015)}}
|รหัสภูมิภาค =
| minister1_name =
|บุคลากร = 2,144 {{smaller|(2015)}}
| minister1_pfo =
|งบประมาณ = 357,060,000 ยูโร {{smaller|(2015)}}
| minister2_name =
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
| minister2_pfo = <!-- up to |minister7_name= -->
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
| deputyminister1_name =
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
| deputyminister1_pfo =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
| deputyminister2_name =
|รัฐมนตรี3_ชื่อ =
| deputyminister2_pfo = <!-- up to |deputyminister7_name= -->
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
| chief1_name =
|รัฐมนตรี4_ชื่อ =
| chief1_position =
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
| chief2_name =
|รัฐมนตรี5_ชื่อ =
| chief2_position = <!-- up to |chief9_name= -->
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
| public_protector =
|รัฐมนตรี6_ชื่อ =
| deputy =
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
| parent_department =
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
| parent_agency =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
| child1_agency = [[ศาลยุติธรรมยุโรป|ศาลยุติธรรม]]
|รัฐมนตรี8_ชื่อ =
| child2_agency = [[ศาลกลาง (สหภาพยุโรป)|ศาลกลาง]]
|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
| child3_agency = [[คณะตุลาการราชการพลเรือนสหภาพยุโรป|คณะตุลาการราชการพลเรือน]] (2005–2016)
|รัฐมนตรี9_ชื่อ =
| keydocument1 = <!-- up to |keydocument6= -->
|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
| website = <!-- {{http://curia.europa.eu/|curia.europa.eu}} -->
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| map =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| map_width =
|หัวหน้า1_ชื่อ =
| map_caption =
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง =
| footnotes =
|หัวหน้า2_ชื่อ =
| embed =
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า3_ชื่อ =
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า6_ชื่อ =
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า7_ชื่อ =
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า8_ชื่อ =
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า9_ชื่อ =
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน =
|ต้นสังกัด =
|กำกับดูแล =
|ลูกสังกัด_1 = [[ศาลยุติธรรมยุโรป|ศาลยุติธรรม]]
|ลูกสังกัด_2 = [[ศาลกลาง (สหภาพยุโรป)|ศาลกลาง]]
|ลูกสังกัด_3 = [[คณะตุลาการราชการพลเรือนสหภาพยุโรป|คณะตุลาการราชการพลเรือน]] (2005–2016)
|ลูกสังกัด_4 =
|ลูกสังกัด_5 =
|ลูกสังกัด_6 =
|ลูกสังกัด_7 =
|ลูกสังกัด_8 =
|ลูกสังกัด_9 =
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = [http://curia.europa.eu/ curia.europa.eu]
|หมายเหตุ =
|แผนที่ =
|แผนที่_กว้าง =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
 
'''ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป''' ({{lang-en|Court of Justice of the European Union: CJEU}}) เป็น[[สถาบันสหภาพยุโรป|สถาบัน]]หนึ่งของ[[สหภาพยุโรป]] มีสถานะเหนือชาติ (supranational) เป็นหน่วยงานหลักทางตุลาการสำหรับสหภาพยุโรป กำกับดูแลการใช้และตีความ[[กฎหมายสหภาพยุโรป]]ให้เป็นไปโดยเอกภาพ โดยร่วมมือกับสถาบันตุลาการระดับชาติของรัฐสมาชิก<ref name="Curia - CJEU General Presentation">{{cite web|title=General Presentation|url=http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/|website=Curia|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref> นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ยุติกรณีพิพาทระหว่างรัฐบาลระดับชาติและสถาบันอื่นของสหภาพยุโรป ทั้งสามารถดำเนินคดีต่อสถาบันต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปแทนบุคคลหรือองค์กรซึ่งถูกละเมิดสิทธิ<ref name="Europa CJEU Overview">{{cite web|title=Court of Justice of the European Union (CJEU)|url=http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm|website=Europa|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref>
 
18,066

การแก้ไข