ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัชระ ปานเอี่ยม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* กอดคอกันแหวว (2536)
* [[บุญชู 8 เพื่อเธอ]] (2538) - ไวยากรณ์
* [[กึ๋ยทู สยึมกึ๋ย 2]] (2538)
* [[กลิ่นสีและทีแปรง]] (2539) - ยุทธการ
* [[คนป่วนสายฟ้า]] (2540) - ผู้อำนวยการสร้าง
ผู้ใช้นิรนาม