ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| class_range = ปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6
| headman= นายอภิรักษ์ อุ่นใจ
| address = 775 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ [[อำเภอเมืองอุทัยธานี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดอุทัยธานี]] 61000
| code = 61010005
| website = [http://202.143.131.45/~tammasopit เว็บไซต์โรงเรียน]
}}
 
'''โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต''' ให้การศึกษาในระดับ[[อนุบาล|ชั้นอนุบาล]]ถึง[[ประถมศึกษา]] สังกัด[[เทศบาลเมืองอุทัยธานี]] [[กระทรวงมหาดไทย]] โดยมีที่ตั้งของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ 775 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ [[อำเภอเมืองอุทัยธานี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดอุทัยธานี]] 61000 โทรศัพท์ : 056-3511398
 
'''คำขวัญ''' คือ " เรียนดี สุขภาพดี วิสัยทัศน์กว้างไกล จิตใจมีคุณธรรม "
ผู้ใช้นิรนาม